Croatie

CO 1383 annexe 15 du 10 septembre 2018 - Changement législatif en Croatie

Le Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranhe Središnja Služba - Croatian Pension Insurance Institute (Institut croate de service central d'assurance pension) informe de l'entrée en vigueur de la Loi sur les modifications et compléments à la Loi sur les allocations familiales qui apporte des...

CO 1383 annexe 15/2 du 7 mars 2019 - Changement d'adresse en Croatie

Le Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranje Središnja Služba - Croatian Pension Insurance Institute (Institut croate d'assurance pension) nous informe que, pour des raisons de changements d'organisation, une partie du Département pour l'application des règlements de l'Union européenne et des accords...

CO 1383 bijlage 15 van 10 september 2018 - Wetswijziging in Kroatië

Het Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranhe Središnja Služba - Croatian Pension Insurance Institute (het Kroatisch Instituut voor Pensioensverzekeringen) bericht over de inwerkingtreding van de wet tot wijziging en aanvulling van de kinderbijslagwetgeving die wijzigingen met zich meebrengt in de...
Top